Пакети

Доколку сакате пакет со поинакви карактеристики, исконтактирајте не на +389 78 333 243

STARTER

 • До 50 Вработени
 • Клиентска апликација
 • 1 Корисник
 • Лидери во прозводство
 • Основни извештаи
 • Напредни извештаи

REGULAR

 • До 100 Вработени
 • Клиентска апликација
 • 2 Корисници
 • 2 Лидери во прозводство
 • Основни извештаи
 • Напредни извештаи

REGULAR PLUS

 • До 250 Вработени
 • Клиентска апликација
 • 5 Корисници
 • 5 Лидери во прозводство
 • Напредни извештаи

PREMIUM

 • Над 250 Вработени
 • Клиентска апликација
 • 10 Корисници
 • 10 Лидери во прозводство
 • Напредни извештаи